ΕΡΓΑΤΙΚΑ

 • Έλεγχος μισθών, επιδομάτων, ασφαλιστικών εισφορών, αριθμός και είδος ενσήμων με βάση την ισχύουσα συλλογική σύμβαση κλάδου και ειδικότητα
 • Αίτηση για συνταξιοδότηση όλων των ταμείων (απλή και διαδοχική)
 • Συμβουλές για απολύσεις και αποζημιώσεις
 • Συμβουλές και εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας
 • Συμβουλές σε εργατικά θέματα όπως υπερωρίες, άδεια λοχείας και τοκετού, εργασιακά δικαιώματα
 • Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις και οικοδομικά έργα
 • Ηλεκτρονική υποβολή ΑΠΔ
 • Συμβουλές για εργασικά θέματα, απολύσεις, αποζημιώσεις
 • Επιδοτήσεις θέσεων εργασίας μέσω ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΑΟΕΔ
 • Συμβουλές για εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας
 • Διενέργεια συνεντεύξεων για επιλογή προσωπικού για λογαριασμό της επιχείρησης και επιμόρφωση των εργαζομένων
 • Αντιμετώπιση εργατικών ελέγχων
 • Προσφυγές