ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Συμβουλές Μηχανοργάνωσης / Μηχανογράφησης
  • Οργάνωση και Υποστήριξη για τη σύνταξη ορθολογικών προϋπολογισμών
  • Οργάνωση Ταμειακού προγραμματισμού
  • Στατιστική ανάλυση της εμπορικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων
  • Μελέτες για τη λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων
  • Μελέτες Βιωσιμότητας
  • Μηνιαία παρακολούθηση αποκλίσεων των οικονομικών αποτελεσμάτων
  • Οργάνωση Διαδικασίας Προϋπολογισμού
  • Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές
  • Υπηρεσίες Εργατολόγου – Φοροτεχνικού