ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 • Φορολογία Εισοδήματος Νομικών προσώπων
 • Εταιρική Φορολογική Συμμόρφωση
 • Φορολογικά θέματα για Συστάσεις, Εξαγορές, Διασπάσεις Εταιρειών
 • Βελτιστοποίηση Φορολογικής Επιβάρυνσης
 • Φορολογία Μεταβιβάσεων Ακινήτων-Κληρονομιών-Δωρεών
 • Φορολογικά θέματα για επενδύσεις των αναπτυξιακών Νόμων
 • Προετοιμασία για την αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Σύνταξη & Υποβολή όλων των δηλώσεων ΦΠΑ
 • Σύνταξη και υποβολή όλων των Δηλώσεων Ατομικών επιχειρήσεων, εταιρειών, μισθωτών, συνταξιούχων
 • Δηλώσεις Ακινήτων (Ε9 κλπ.)
 • Δηλώσεις ΦΜΑΠ-ΦΑΠ-ΕΤΑΚ
 • Δηλώσεις ΦΜY (Προσωρινές & Οριστικές)
 • Συγκεντρωτικές Καταστάσεις – Ισοζύγια Λογιστικής
 • Ισολογισμός & Καταστάσεις Τέλους
 • Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες- INTRASTAT
 • Πρακτικά Συνέλευσης ΔΣ/ΓΣ/Διαχειρήσεως